onsdag 11 januari 2012

Hög tid att reda ut Folkpartiets inställning till diskrimineringslagen

Jan Björklund kommenterar i DN idag (11/1-2012) ett PM från Skolverket. Han ”välkomnar slöjförbud”, sägs det i rubriken, och menar vidare att Skolverket ”går emot DO” genom sin slutsats i detta PM.

Vad är det då detta handlar om? Skolverket har gjort en analys av frågan om möjligheten för elever att bära heltäckande slöja i skolan. De kommer i korthet fram till att rätten att bära religiös klädsel är skyddad genom regeringsformen, europakonventionen och diskrimineringslagen och att inga generella förbud alltså kan utfärdas. Däremot kan skolan i enskilda fall utfärda förbud om det innebär risker i undervisningen eller om det försvårar kontakten mellan elever och lärare.

DO uttalade, i samband med ett beslut i ett enskilt ärende 2010, ungefär detsamma. Det vill säga att rätten att bära religiös klädsel är skyddad men ska ställas mot utbildningens krav och att ett generellt förbud strider mot diskrimineringslagen.

Nuvarande DO avviker inte heller från denna hållning utan fastslår att det är viktig att beslut inte tas ”slentrianmässigt och generellt” utan istället ”sakligt motiveras i den konkreta situationen”.

Så på vilket sätt går Skolverket emot DO kan man undra? Den läskunnige kan ju enkelt se att det inte stämmer. Vad Björklund kommenterar är ett DO-beslut i ett enskilt fall i vilket det inte fanns skäl till förbud. Men Björklund verkar lättad och menar att det rått oklarhet om vad som gäller sedan DO:s beslut i just detta enskilda fall 2010 och att det nu, med Skolverkets PM, ska ha klarats ut.

Det borde alltså egentligen betraktas som ett tämligen pinsamt utspel och lite förbryllande. Jag utgår ifrån att Jan Björklund, som är utbildningsminister och ofta påpekar vikten av kunskapsskolan, är läskunnig. Alltså vill han med detta plocka någon slags poäng gentemot DO. Den mest intressanta frågan är då varför?

Etablerade media (DN, Rapport) ställer dock inte den berättigade frågan utan refererar slappt Björklunds utspel. Jag utgår också ifrån att utbildade journalister är läskunniga men man får väl anta att de då är slöa och/eller oprofessionella. Det är minst sagt synd för det vore intressant att få klarhet i hur Björklund egentligen tänker och avser med sina ständiga slöjförbudsutspel som kommer med halvårs mellanrum numera. Åtminstone jag är av den åsikten att det är han som med dessa utspel orsakar en osäkerhet om vad som egentligen gäller. Oavsett om det handlar om att läsa fel med flit eller avslöja sin okunnighet. Det är hög tid att någon reder ut Folkpartiets inställning till diskrimineringslagen, europakonventionen och grundlagen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar