fredag 11 juli 2014

Israels hämnd – del av ett kretslopp utan slut?

Israels hämnd för morden på tre bosättare fortsätter. I flera veckor har människor på Västbanken levt som i undantagstillstånd. Hundratals flygattacker mot Gaza har utförts och enligt uppgifter i dagens SvD har ungefär 80 palestinier där dödats och flera hundra skadats. På tre dagar! Proportionerna är som vanligt groteska. Att jaga brottslingar med bomber kan aldrig vara acceptabelt och alla tänkande människor förstår naturligtvis också att det är ineffektivt. Om Israel vet vilka som genomfört dessa bosättarmord så bör det inte vara särskilt svårt att begära dem utlämnade om de nu befinner sig i Gaza som ju befinner sig helt under Israels kontroll och militära tryck. Nu sägs attackerna också vara hämnd för raketattacker mot Israel. Som hittills lär ha orsakat nio lätt skadade israeler under språngmarscher mot skyddsrum och 59 chockskadade. Inga dödsoffer har rapporterats. 

Så brukar det se ut när ”body-counting” summeras mellan Israel-Palestina. Som vore det en fotbollsmatch där målen räknas. Naturligtvis är våldet oacceptabelt från båda håll. Men det råder inget tvivel om vilka som alltid drabbas allra värst. I artikeln jag länkat ovan beskrivs familjen al-Hajs öde. Ena stunden vid middagsbordet och i den andra nästan utplånad. Åtta människors drömmar och framtidsplaner krossade och tillintetgjorda i ett enda moment av dödlig förstörelse.

Så lär det fortsätta tyvärr eftersom radikaliseringen på båda sidor har eskalerat till den grad att endast blodshämnd ses som tillräcklig för att tillfredsställa den förtvivlan som den föregående blodshämnden orsakat. Vi som betraktar konflikten från sidan har många gånger uppgivet funderat över om detta ska pågå för evigt.

De allra, allra flesta utomstående bedömare har emellertid uppfattningen att en tvåstatslösning är den enda rimliga för att få en fredlig samexistens mellan israeler och palestinier och att denna också bör bygga på gränser som rådde före 1967 års krig då Israel ockuperade bland annat Västbanken. Den bosättningspolitik som Israel bedriver med ständigt nya bosättningsprojekt på ockuperad mark omöjliggör i stort sett den tvåstatslösningen. Det är oerhört viktigt att förstå detta för att förstå konfliktens till synes eviga kretslopp av våld och hämnd. 

Den sionistiska drömmen om Eretz Yisrael (Stor-Israel) som rättfärdigas av Gamla Testamentets bibelord har alltid funnits i bakgrunden av den israeliska statsbyggnaden men delas inte av alla israeler. Det styrande partiet Likud har dock i sitt program punkter som ger stöd till bosättningarna på Västbanken eftersom de är uttryck för ”sionistiska värderingar” och partiet säger sig vilja ”fortsätta stärka och utveckla dessa bosättningar och förhindra att de rycks upp” (enligt översättning i Ett land två folk av Sören Wibeck).

Nästan 14000 nya bostäder har påbörjats på ockuperad mark på Västbanken sedan fredsförhandlingarna inleddes för ungefär ett år sedan vilket torde vara den främsta orsaken till att de bröt samman. Den israeliska regeringen under Likud har i grunden inget intresse av att göra upp om en tvåstatslösning utan fortsätter tålmodigt att bygga ut den stat som de enligt bibeltexterna tycker sig ha rätt till och som med ockupationen av Västbanken och bosättningspolitiken har utsikter att kunna bli verklighet. Med tiden ska palestinierna i städer som Hebron tröttna på trakasserierna från bosättarna och från den israeliska armén och flytta på sig till mer perifera delar av området eller utomlands. Den israeliska politiken är att likna vid elefantens fot som sätts ned ett tungt steg i taget, för att (återigen) låna en liknelse som Sven Lindqvist är upphovsman till men rörande Ryssland/Sovjet.

Häri ligger nyckeln till lösningen men också till låsningen. Det kontraproduktiva Hamas är dessutom på många sätt den perfekta fienden för Israel. Tillräckligt skrämmande för att rättfärdiga våldsamma aktioner som den nu pågående offensiven mot Gaza men inte mer dödligt hotande för den israeliska civilbefolkningen än vad som är acceptabelt för densamma.

Även USA har genom Obama och Kerry nu sedan länge betonat vikten av bosättningspolitiken för lösningen av konflikten men uppenbarligen för döva israeliska öron. De sägs nu, i samtal med Netanyahu, ha upprepat detta men att denna Likud-ledda israeliska regering ska ändra kurs förefaller dessvärre föga troligt. För att detta ska ske behövs oerhört mycket större tryck från omvärlden, vilket jag tidigare skrivit om.

Men det tycks ligga bortom horisonten och tills dess får de som bor i Gaza och på Västbanken och i södra Israel leva under ständigt dödshot medan vi som betraktar skeendet från sidan skakar på våra huvuden och upprepar den i flera decennier utdragna sucken; - Hur länge ska detta fortgå?
Andra bloggare om den senaste utvecklingen i Palestina/Israel:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar