torsdag 31 juli 2014

Israel försvarar sig oförtrutet

Israel har rätt att försvara sig. Det mantrat har nästan varje debattör uttalat när Israels terrorattack mot Gaza kommenterats. Antalet dödade civila är nu en bra bit över tusen. Flera tusen är skadade, många med men för livet. Mängder av barn finns bland offren. Gazas mödrar och fäder gråter.

Israel försvarar sig.

Gazaremsan är 41km lång och mellan 6-12km bred. Den bebos av ca 1,5 miljoner invånare (minus ca 1200 nu på ett par veckor) och hela området är lika tätt befolkat som Stockholms Stad (OBS stad). Vart ska människor ta vägen när hela stadsdelar beskjuts? Till FN-skolor? Beskjuts också. Till sjukhus? Beskjuts också. Till provisoriska flyktingläger? Beskjuts också. Gazas gränser är sedan flera år helt stängda av Israel som bevakar varje gränsövergång och håller landet i blockad. Det finns ingen som helst möjlighet att fly därifrån.


En FN-skola beskjuts av stridsvagnar. Människor som varnats för att stanna i sin hem för att de kommer att bombas beskjuts i det som skulle ha varit en trygg tillflyktsplats. Ännu fler barn dör, men också FN-personal. Israel har upprepade gånger hävdat att de ”gör allt för att undvika civila dödsoffer”. 17 gånger påpekade FN-tjänstemännen för Israeli Defence Force (IDF) att skolan som träffades igår var en FN-byggnad som hyste flyktingar. Israel ”försvarade” sig ändå. FN-tjänstemän gråter

Israel tänker fortsätta sina ”aktioner” tills tunnlarna eliminerats och Hamas vapenförråd förstörts, säger Netanyahu. Samtidigt landar projektiler på ett torg där det handlas frukt. En torghandel förvandlas till en massaker.

Israel har än en gång försvarat sig.

Peter Kadhammar ställer i Aftonbladet frågan varför palestinskt våld kallas ”terroraktioner” men Israels skoningslösa militära attacker, som den i Gaza nu, bara för ”aktioner”. 

Israel bara försvarar sig.

”Det finns inget mer rättfärdigt krig än det här, säger Netanyahu. ”Israels styrkor borde få Nobels fredspris”, säger Israels USA-ambassadör Ron Dermer.

Nu samlar Radiohjälpen in pengar för offren i Gaza. Vi ombeds skänka något till alla offren för Israels bomber och granater. Är inte detta väldigt märkligt ändå? Israel ”försvarar” sig... och vi betalar kostnaden för att lindra det mänskliga lidandet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar