lördag 1 mars 2014

Det är penningen som styr – Eller; Hur mellanmänskliga relationer sakta men säkert raderas- Du ger för bra service! Det påverkar produktivitetssiffran negativt.

Budskapet var klart till den gode vännen, inkallad till chefen för lönesamtal, när denne förklarar skälet till att löneförhöjningen inte blir så stor. Den gode vännen (som av förklarliga skäl får vara anonym) arbetar inom privat servicenäring men samma principer gäller i stort sett överallt. Det är produktivitetssiffror som jagas. Sämre service är främsta receptet för att nå dem.

Det här är det absolut främsta skälet till att jag är motståndare till vinster i välfärden. Det kan egentligen inte förklaras bättre. Jag är inte ens säker på att ett vinstförbud hjälper. När systemet är byggt på marknadisering blir alla utförare, oavsett privat, statlig eller kommunal ägare, spelare på samma spelplan och bedömda enligt marknadsmässiga kriterier.Det spelar heller ingen roll hur högt alla ropar på kvalitetsmätningar eftersom produktiviteten är ett av kvalitetskriterierna som ligger på plussidan i sådana mätningar. Inte minst för att det är just precis det; mätbart. 

”Produktivitet mäter hur mycket vi producerar per arbetad timme”. Så definieras det av Svenskt Näringsliv på hemsidan Ekonomifakta. Kort och gott.

Produktivitetsfaktorn var en av käpphästarna när systemet med konkurrensutsättning sjösattes. Och är det fortfarande. Samtidigt är kvalitet i vård, skola och omsorg oftast en upplevd känsla hos de sjuka och gamla och deras anhöriga och hos elever och föräldrar. En känsla av att ha blivit sedd och lyssnad på, att ha fått ta tid i anspråk.

Det spelar inte heller någon roll hur många goda exempel vinstkramare lyfter fram. Det handlar om ett system där samtliga utförare implementerar en mentalitet som går ut på att ge sämre service. Det budskapet lindas in eller formuleras på olika sätt och belöningar och straff delas ut på olika vis men utfallet ser likadant ut; mindre tid åt mellanmänskliga relationer.

- Det finns ingen arbetsglädje kvar, det är bara penningen som styr, sa nyligen en mig närstående person som jobbar inom det bankväsende som i flera år steg för steg stängt vägarna in på kontoren för sina kunder. Allt ska ske över nätet helst. De som drabbas hårdast är äldre och personer med kognitiva problem som kan behöva mer personlig handledning. Samma sak ser vi när SJ nu stänger ett stort antal biljettkontor och ersätter med automater. Samma grundskäl, produktivitetssiffror, och samma grupper som drabbas hårdast.

Och dessutom; vi får ett samhälle med allt mindre social samvaro och som går emot en allt större individualistisk men ensam terminaltillvaro där vi med knapptryckningar gör våra fria val och bidrar lojalt till tillväxtsiffrorna.

Det är penningen som styr.

Läste nyligen en mycket intressant och tänkvärd understreckare i SvD; ”Hur man förvandlar känslor till kapital”. Merete Mazzarella, författare och professor emeritus i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, skriver om att omtanke, minnen och ömhet har blivit varor som säljs på internet och betraktas som investeringar. Det har, skriver hon, blivit ”en fråga om att satsa pengar snarare än tid”.


Hon räknar upp tjänster som finns att köpa numera; prenumerera på blomleveranser till födelsedagsbarn så att datum slipper läggas på minnet, färdiga barnkalaspaket så att du slipper slösa tid på egna idéer och kreativitet, söka efter partners men också anlita coacher för ändamålet som bedömer ditt marknadsvärde och skapar ett varumärke (brand) eller till och med att hitta vänner på nätet vilket av säljarna av tjänsten jämställs med att köpa skor. Hon talar om reklammakarnas skicklighet i att få oss att acceptera en utveckling där vänskap reduceras till egennyttiga och instrumentella investeringar. Hur de jobbar för att skapa ett personligt förhållande mellan produkter/varumärken och kunder som när ett potatischipsföretag erbjuder 50000 USD åt den som döper sitt barn till Horton (tecknad figur i företagets marknadsföring). En australiensisk kvinna lär ha erbjudit företag att, för 1 miljon, få namnge hennes dotter och använda henne fritt i marknadsföring i fem års tid. Andra mödrar hjälper till med barnafödande när den rika världens kvinnor är upptagna med att vara produktiva på andra sätt. I barnfabrikerna hålls föderskorna friska och välnärda för att kunna leverera bästa möjliga produkt till kunderna. Navelsträngen mellan barn och icke-biologiska föräldrar består av pengar.

Det är penningen som styr.

Som den uppmärksamma läsaren nu märker har jag glidit över från att prata om produktivitetens problematik till ett bredare perspektiv på samhällsutvecklingen och den tilltagande kommodifieringen av människan och mellanmänskliga relationer. Jag tycker det hör ihop. Har ännu inte tänkt klart exakt hur men Ayn Rands ande svävar onekligen över samhällsutvecklingen. Allt ses som rationella kalkyler över orsak och verkan och profit som den enda drivkraft människan behöver. I en sådan värld måste svaghet, oförmågor och känslor raderas. Är raderandet av mänskliga möten en strategi för att göra vårt kalkylerande lättare eller möjligen en konsekvens av kalkylerandet? Göran Rosenberg har skrivit väldigt genomtänkt om detta och om hur otillräcklig den här synen blir i synnerhet när vi talar om undervisning, vård och omsorg. Hans ord (ur ”Plikten, profiten och konsten att vara människa”) får runda av det här inlägget:

”I Ayn Rands tankevärld förekommer inte ordet beroende, inte heller ordet känsla, annat än som polemiska skällsord [...] Men en varelse som är djupt beroende för sin existens av dem som kommer före henne i livet och dem som kommer efter henne har varken full kontroll över orsakerna till sina handlingar eller över deras verkningar. En varelse som aldrig fullt ut kan separera förnuft från känsla (och det kan inte människan) kan aldrig fullt ut kalkylera vad hon måste göra och varför. Varje mänskligt möte är ett potentiellt vägval. Och en potentiell förpliktelse”.
 


Läs gärna också:

Daniel Görtz blogg Initiativ Samutveckling ”Rent konkret”
Annika Sjöqvist-Platzer på Dagens Seglora ”Administration inabsurdum”

Bloggen Storstad "Marknad vs demokrati"

 

 
 
 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar