tisdag 25 februari 2014

EU:s klimatmål och en oenig svensk regeringNästa vecka (3-4 mars) möts EU-ländernas miljö- och energiministrar i Bryssel för diskussion om målen (2030-målen) för klimat och förnybar energi. Lena Ek och Anna-Karin Hatt (c), miljö- respektive energiminister, säger i en artikel i dagens SvD att ”EU bör sätta högre klimatmål”.


Det är, menar de, alliansregeringen som vill se högre ambitioner när det gäller klimatpolitiken i EU men också ett nytt mål för förnybar energi.

Detta är mycket intressant eftersom de samtidigt ”välkomnar” kommissionens förslag för klimatmål till 2030. Det som innebär minskning av växthusgasutsläpp med 40 % jmf med 1990 års nivå, att andelen förnybar energi då ska vara 27 % för EU men ingen målsättning tillsvidare för energieffektiviseringar. Endast utsläppsmålet föreslås bli bindande för varje medlemsland.


Det förslag som EU-parlamentet röstade för nämns inte alls i artikeln. Det som förespråkar tre bindande mål och en andel på 30 % förnybar energi samt en ökning av energieffektiviteten med 40 %.


Samtliga svenska partier i EU-parlamentet röstade för parlamentets förslag utom Moderaterna och Kristdemokraterna. Nu talar två centerpartistiska ministrar för alliansregeringens räkning och kräver tuffare tag (?).

Antingen är de båda C-ministrarna på kollisionskurs med Reinfeldts moderater och Hägglunds kristdemokrater (hur är det med folkpartistiska kärnkraftskramare?) eller också har regeringen (ånyo) slickat fingrarna och sträckt ut dem i vädret för att känna av vindriktningen.


Vad vill regeringen egentligen och hur hårt tänker de centerpartistiska ministrarna driva på i Bryssel? Kan vi lita på att de inte bara vill tillmötesgå en hemmaopinion i allmänhet och den inom Centerns medlemskader och traditionella väljarkår i synnerhet? Eventuella bakslag kan sedan skyllas på oviljan hos andra länders regeringar (”[...] det förutsätter att parterna runt förhandlingsbordet är beredda att bidra”).

I artikeln försöker alltså de båda ministrarna utföra ett litet trick. Att samtidigt vara både avvisande och välkomnande till EU-kommissionens förslag om klimat- och energimål. 

Det känns inte trovärdigt men också som en typisk c-stämplad politik. Ett parti som inte vet vilken fot det ska stå på. Den som tar mark vid Stureplan eller den som är förankrad i den gröna rörelsens mylla?

För regeringen som helhet är det en typiskt passiv klimatpolitik som vi har sett prov på sedan 2006. Moder jord behöver en ny svensk regering.Läs också:


Åsa Romson (mp) om regeringsbeskedet och artikeln 

Naturskyddsföreningens kommentar
 

 

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar