tisdag 24 september 2013

Registreringen av romer upprör – men det räcker inte Ullenhag, det är dags att avgå!Skånepolisens register över romer ger upprörda kommentarer på alla håll. Polisens ledning är oförstående. Varför skulle vi ha intresse av...? osv. osv. Under tiden växer skandalen och det skulle inte förvåna mig om register över andra grupper snart "dyker upp".

Justitieministern är upprörd och integrationsministern Erik Ullenhag tycker det är ”minst sagt upprörande” och att registreringen är ”oacceptabel”.


Så sällar han sig till kritikerkören och möjligen tittar han sig runt omkring och undrar över vem som är ansvarig? Svaret är ju faktiskt; han själv och hans departement. Nu får Sverige än en gång kritik av FN. Bilden av Sverige som riktmärke i arbetet för mänskliga rättigheter har fått sig rejäla törnar på senare år och det är hans del av arbetsmarknadsdepartementet som har ansvaret för politiken.
 
Det hjälper inte att han flyttar sitt skrivbord till Rosengård och sitter där och är snäll. För han är ju så snäll, ser så snäll ut och säger snälla saker, Ullenhag. Det är alltmer uppenbart att det är hans politiska strategi. Jag menar att det inte på långa vägar räcker och att det inte längre duger att låta denna dysfunktionella del av arbetsmarknadsdepartementet husera fritt. Dags för ny ombildning av regeringen, Reinfeldt!!?

Erik Ullenhag började sin karriär som integrationsminister med att vingklippa DO. Istället för en stridbar och högt meriterad myndighetschef inom mänskliga rättigheter rekryterades istället en myndighetschef som ingenting visste om frågorna och regleringsbrevet har gått från att vara helt blankt till att innehålla mängder av styrkrav. Helt på tvärs med FN:s kriterier för en fullvärdig MR-myndighet vilket också ledde till att Sverige endast fick B-status hos FN-organet ICC (International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights). Det betyder att Sverige inte fullt ut agerar i enlighet med Paris-principerna. I klartext att DO inte är i tillräckligt oberoende ställning i förhållande till regeringen.


Om pressen inte varit så upptagen med att odla myter om odugliga myndighetschefer hade den kunnat ställa de relevanta frågorna till den ansvariga ministern Erik Ullenhag om den egentliga orsaken till regeringens ökade styrning av DO. Den hade också – på tal om romer – kunnat ställa frågan varför den vitbok om övergreppen mot romer som påbörjades för ett par år sedan inte blev en officiell regeringsutredning (en SOU) utan bara kommer att publiceras som ett internt regeringsdokument? Frågan är om den ens kommer att publiceras som en DS utan bara som en intern PM? För den oinvigde kan klargöras att det senare skulle betyda att regeringen inte behöver ställa sig bakom dokumentet utan att vitboken endast betraktas som ett underlag bland allt annat för regeringen att beakta. Varför är vitbokens uttalade inriktning endast en historisk genomgång av övergrepp och utan beröring av nutida förhållanden och med framåtriktande förslag? 

Erik Ullenhag har en ansvarig statssekreterare (Jasenko Selimovic) som är kritisk till begreppet strukturell diskriminering och själv ropar han på hårdare krav på invandrare och vill skriva om diskrimineringslagen när den blir alltför tydligt kompromisslös. Islamofobi anser han inte vara något utbrett fenomen i Sverige utan framhåller gärna hur allvarligt läget är på andra platser i världen.


Kritiken från FN är hård. ”Vackra ord måste omsättas i handling”, säger Alexander Gabelic, svenska FN-förbundets chef. Sverige uppmanas av FN att agera mer kraftfullt mot diskriminering av romer och mot rasmotiverade hatbrott. Mer måste göras för att motverka rasmotiverad propaganda bland politiker och media. Den ökande etniska och socioekonomiska segregationen som särskilt drabbar afrosvenskar och muslimer tas också upp av FN liksom den etniska segregationen på arbetsmarknaden. 

Det duger inte längre att ha en regering som svajar på målet och ser sig omkring efter ansvariga när de här frågorna berörs. För svaret är att den ansvarige ministern är Erik Ullenhag.
 

 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar