torsdag 19 september 2013

En seger för alla barn med särskilda behov och för förnuftet



Jag är en av många som har stridit hårt för att få politikerna – och i synnerhet det ansvariga borgarrådet Lotta Edholm (fp) – att ta sitt förnuft till fånga och ompröva beslutet om att förändra förutsättningarna för s.k. resursskolor med inriktning på att hjälpa barn med särskilda behov.

Därför är jag så oerhört lättad och glad att konstatera att kampen har gett resultat. Idag meddelar Lotta Edholm att beslutet som Stockholms utbildningsnämnd tog i våras ska omprövas. Samtliga ansökningar ska gås igenom en gång till sannolikt med resultat att fler får godkänt, budgeten för tilläggsbeloppet ska öka, en arbetsgrupp ska se över situationen om någon resursskola lägger ned verksamheten och uppföljningen skärps.


”De praktiska konsekvenserna av Stockholms nya regler för tilläggsbeloppet har fått oönskade effekter för en del enskilda elever”, säger hon i en debattartikel i DN.

Det kan ju tolkas som populistiskt att svänga så betänkligt på så kort tid (förra veckan var hon inte alls orolig för konsekvenserna). Men jag väljer att tro gott och härmed lovorda hennes förmåga att erkänna brister i ett (möjligen) välmenande förslag och vilja att prestigelöst ompröva detta. 

”När politiska beslut får oönskade följder måste vi som ansvariga politiker kunna fatta nya beslut”, avslutar hon debattartikeln.

Det tackar vi föräldrar till barn med särskilda behov för. Men framför allt är det en stor seger för de barn som berörs. Låt oss bara hoppas att detta inte bara är en temporär respit över nästa val (?).

Utan högljudd kamp hade dock ingen ändring kommit till stånd. Det känns skönt att ha bidragit i den. Det känns också skönt att det ibland lönar sig att kämpa och att föra fram förnuftsargument och inte minst att dessa landar hos de ansvariga politikerna på detta sätt.

Jag får väl återigen lyfta på den där hatten som jag inte har för vana att bära. Denna gång för Lotta Edholm.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar