måndag 1 juli 2013

Sköt dig själv och skit i andraMinns inte vem som myntade uttrycket i titeln till detta inlägg men det gjordes i alla fall med en ironisk grimas åt Moderaternas nyliberala resonemang som tog fart på 1980-talet där medborgaren matades med uppmaningen; ”satsa på dig själv”. Det var SAF (arbetsgivarföreningen) som 1979 drog igång kampanjen med just detta budskap. Det blev dock snabbt en favoritslogan hos Moderaterna vars politik utformades med detta som utgångspunkt. Nu fick det vara slut på statens omsorger och solidariteten med andra, var tanken. Lite finkänsligare uttryckt i Moderaternas handlingsprogram 1984:

”En utgångspunkt för moderat politik är tilltron till och respekten för människors vilja och förmåga att själv besluta och ta ansvar för sig själv och sina närmaste”

Som Göran Rosenberg påpekat i en understreckare i SvD för något år sedan gick strategin ut på att människor skulle göra ”sociala investeringar i humankapital”. Dessa investeringar i färdigheter och kunskap skulle sedan ge utdelning för den investerande individen. Denne skulle, med andra ord, uppmuntras att ”satsa på sig själv”. Därmed förkastades också solidaritetstanken i grunden. Det vill säga att man skulle kunna göra något för att andra skulle må bra eller få det bättre även om det inte direkt gynnade en själv. 


SvD har i dagens tidning granskat hur flyktingmottagandet är fördelat över landet och konstaterat att ”ju rikare en kommun är, desto mindre andel flyktingar tar man emot”. De konstaterar också ett klart samband mellan Moderatstyrda kommuner och lågt flyktingmottagande.


Integrationsminister Erik Ullenhag (fp) anser, framgår det av artikeln, att det är ”viktigt för solidariteten i systemet att alla är med och tar ansvar”. Han talar emellertid om demografiska orsaker som förklaring till siffrorna SvD tagit fram. Bostadsbrist, tror dock moderaten Anders Berngarn, kommunalråd i Lomma som är en av de moderatledda kommuner som tar emot mycket få flyktingar.

I ett vidare perspektiv är kommunerna också inbegripna i en marknadisering där de tjänar på att attrahera företag och höginkomsttagare. Då lönar det sig dåligt att ta emot flyktingar eller bygga hyresbostäder. Det hör liksom ihop; satsa på dig själv-mentaliteten kan spåras även på kommunal nivå. I det moderata handlingsprogrammet 1984 uttryckt så här elegant;

Strävan att stärka den enskilde och begränsa den offentliga sektorns expansion får konsekvenser för den kommunala verksamhetens förutsättningar. Den kommunala demokratin måste förstärkas och verksamheten bedrivas så att kommuninvånarna i större utsträckning genom sitt fria val bestämmer dess inriktning och omfattning. Den statliga styrningen av kommunerna genom lagar, förordningar och statsbidrag skall kraftigt reduceras”.

Det som Erik Ullenhag förmodligen inte har förmåga att se och som det moderata kommunalrådet möjligen inte vill se är alltså en politisk strategi som fått fotfäste. 

Det vill säga, krasst formulerat: Sköt dig själv och skit i andra!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar