söndag 16 juni 2013

DO är Ullenhags signalverktyg nummer ettErik Ullenhags utspel om att flytta DO till Rinkeby eller Tensta borde kanske inte komma som en överraskning. Redan i höstas signalerade han Folkpartiets idé med att flytta myndigheter och delar av Stockholms förvaltning till förorten där särskilt Tensta/Rinkeby nämndes som tänkbar lokaliseringsort.


Det är däremot tveksamt vad detta ska leda till. De som arbetar på DO kanske kommer äta lunch eller handla där, säger Ullenhag hoppfullt.


DO själv, Agneta Broberg, är mer bekymrad över de organisatoriska problem som en flytt för med sig. Man kan också fråga sig vilka kostnader det innebär. De blir förvisso av typen engångskostnaden, men ändock kostnader.


Långsiktigt är det emellertid svårt att se att det skulle ha någon avgörande betydelse för Rinkeby/Tensta. Jag kan tycka att principen inte är helt fel och närhet mellan myndigheter och människor är väl i grunden positiv. Man kan ju raljera lite och säga att det förvisso blir närmare till lämplig myndighet när Rinkebyborna blir utsatta för diskriminering. Men det som egentligen behövs för att lyfta området är offentlig service av helt annan art. Sådant som dragits in under loppet av ett antal år. 


Men typen av åtgärd är väldigt signifikativ för Folkpartiet och Erik Ullenhag i synnerhet. Jag har tidigare kallat honom för signalisten. Symbol- och signalpolitik tycks vara hans kännemärke.


Men kanske återstår för honom endast signal- och symbolpolitik när den ekonomiska politiken främjar segregation och DO reducerat sin verksamhet till att endast driva prejudicerande diskrimineringsfall?


Vi får väl i alla fall hoppas att DO:s anställda visar lojalitet mot sin departementschef och ger fanken i lunchlådan när de flyttat.
 

 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar