torsdag 7 mars 2013

REVA – Rättslöst, (in)effektivt och väldigt avskyvärtDet har varit mycket debatt om REVA (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) på sistone. Manifestationer har hållits redan i bl.a. Göteborg i lördags. På lördag 9/3 hålls liknande manifestationer på flera platser i landet. I Malmö, Norrköping, Uppsala och Stockholm så långt jag känner till. I Stockholm är det samling i Kungsträdgården 15.00. Arrangörer är Rädda Barnens och Röda Korsets respektive ungdomsförbund samt Ungdom mot Rasism.Vad handlar saken om?
 
REVA är ett projekt initierat av regeringen för att ”minska volymerna” av invandrare för att använda migrationsminister Billströms vokabulär. Leif GW Persson kallade häromveckan (i SvT:s ”Veckans brott”) polisens metod att tråla vid tunnelbanespärrarna ”stötande för en rättsstat och demokrati”. En träffbild på en av tio beskrev han som ”oacceptabel”. Dessutom upplyste han om att om ingen misstanke om brott förelåg har den tilltalade full rätt att vägra visa legitimation och kan göra rättssak av det om det inte accepterades.  
Det vill säga polisens metod att vid spärrarna till tunnelbanan i Stockholm välja ut personer som kan misstänkas befinna sig i Sverige ”illegalt”. Träffsäkerheten är 10 % och urvalet kan knappast ske på annat sätt än genom s.k. rasprofilering. Enligt utlänningslagens (2005:716) nionde kapitels nionde paragraf får inte s.k. ”inre utlänningskontroll” utföras enbart på grund av att en person har ett utseende som uppfattas som utländskt eller på grund av hans eller hennes språk eller namn”. Det är svårt att tro att urvalet kan ske helt utan fokus på utseendet, vilket bland andra kriminologen Jerzy Sanecki påpekat.


Det stora genomslaget i media sägs ha kommit med LindaStarks reportage.Men projektet REVA har alltså pågått i ett par år redan. Det började som pilotprojekt i Malmö. Projektet utvidgas nu till bl.a. Stockholm så det kanske är lite typiskt att det är först då det stora genomslaget i media kommer? Hur som helst har polisen ökat takten.  De färska regleringsbrev som regeringen utfärdat för de inblandade myndigheterna; Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården, antyder i alla fall detta.


Där framgår bland annat följande:

”Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att, i förhållande till verksamhetsåret 2012, påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande”. 

I denna formulering ingår alltså en kvantifiering som regeringen förväntar sig få redovisat till en delrapport i oktober 2013 samt i nästa årsredovisning. En ökning är beställd och det blir därför viktigt för myndighetsledningarna att säkerställa detta. För polisens del handlar det om att ”räkna pinnar” så att det verkligen blir en ökning i förhållande till 2012.
Staten har avsatt betydande medel till polisen för detta ändamål. Polisen redovisar i sin senaste årsredovisning en ökning av bidrag från statliga myndigheter med 54 % vilket förklaras ”till stor del” av projekt som REVA. 


Man får anta att regeringen vill se resultat alltså vilket förutsätter att polisen ”pinnar på”.


EU och Schengen

Som en hel del debattörer redan konstaterat ligger REVA helt i linje med den hårdnande politik gentemot invandrare till EU som påbörjats redan långt före bildandet av Schengen-samarbetet. Stängda dörrar vid EU:s yttre gränser och fria resor inom dess murar har varit filosofin. Konsekvensen har blivit en ökning av underjordisk verksamhet där desperata människors situation exploateras av ”smugglare”, anställs av skrupelfria företagare och dessutom jagas av myndigheter. Rättslöshet är ett ord som snarare beskriver deras situation till skillnad från den rättssäkerhet som antyds i projektnamnet REVA att de skulle behandlas enligt.


Utvecklingen går också mot en allt hårdare bevakning av EU:s yttre gränser vilket ligger helt i linje med Lissabonfördragets skrivning om att stärka den gemensamma politiken för att ”säkerställa kontroll av personer” och ”effektiv övervakning” av de yttre gränserna, samt stegvis införa ett ”integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna”. Något som den svenska kommissionären Cecilia Malmström också lovat att inte ifrågasätta.


Den ”fästning Europa” som Nej-sidan i folkomröstningen om EU-medlemskap 1994 varnade för är snart färdigbyggd. Inuti patrullerar vakthundarna och strålkastarljusen är ständigt påslagna... fram med id-kortet.
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar