söndag 3 februari 2013

IntegrationsproblemetModeraterna har hittat integrationsproblemet kungör nu deras partisekreterare Kent Persson.


Så nu ska Moderaterna ”flytta fram positionerna”. Det innebär att färre människor ska få asyl i Sverige. Persson tycker det är viktigt att ”ta signalerna från väljarna på allvar” och menar att SD har pekat på ett problem som Moderaterna nu säger sig ha lösningar på.

Det är dock väldigt luddigt exakt vad som anses vara problemet. Men Persson anser ändå att vi måste prata om dem (problemen) och samtidigt att det är ”ett svårt område som kommer att kräva ödmjukhet när vi försöker forma en politik”.  

Det låter bra med ödmjukhet. Till att börja med kan väl Moderaternas nybildade arbetsgrupp för integrations- och migrationspolitik ta en titt på en färsk undersökning som visar att sociala problem är vanligare i orter med få invandrare än tvärtom.


Det skulle kanske vidga perspektiven och ge en tankeställare om vad som är det egentliga problemet. Därmed skulle hela paketet med lösningar förflyttas från asylfrågor och integration till ett bredare fält av frågor. 

Men det är klart; då måste de ju också erkänna arbetslinjen som helt misslyckad.

Som jag läser det har de snarare hittat lösningen på problemet med att SD tar väljare ifrån Moderaterna och andra regeringspartier.
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar