torsdag 7 februari 2013

Billströms utspel en ballong som sprack (?)Tobias Billströms utspel om att begränsa asyl- och anhöriginvandringen, som jag kommenterat i ett tidigare inlägg, har väckt mycket kritik. 


Till och med det egna moderata ungdomsförbundet har tagit avstånd ifrån det. Sverigedemokraterna jublar förstås men kritiserar istället Moderaterna för att plagiera deras politik.

Fredrik Reinfeldt gick igår ut och ”tydliggjorde” den moderata linjen med att säga att partiets arbetsgrupp för integration/migration inte ska diskutera dessa volymer.


Han säger dock samtidigt att han delar migrationsminister Billströms oro för dessa volymer.


Hans uttalande har alltså gett medierubriker så disparata i sina signaler som:
Och å andra sidan
”Reinfeldt ger Billström stöd för flyktinguttalande”


Så hur ska detta nu tolkas? Tja, det här är min teori:
 

Moderaterna har tillsatt en arbetsgrupp som ska diskutera integrations- och migrationsfrågor. Tanken är förstås att förslag ska finnas klara till valet som kan locka SD:s väljare att rösta M istället. I direktiv till gruppen finns naturligtvis inget sådant uttalat och inte heller att det skulle kunna röra sig om att reglera volymen asylsökande eller anhöriginvandring. I direktivet står däremot att den ska:

"se över behovet av åtgärder som stärker den ordnade och långsiktigt hållbara asylpolitiken"

Min gissning är alltså att migrationsminister Billströms uppgift varit att ”släppa en ballong” med sina uttalanden i tidningar och i SvT:s Agenda för att se om den fick segla ifred, så att säga. 

Nu togs inte uttalandena särskilt väl emot ens inom partiet så Reinfeldt gick genast ut och korrigerade det hela... lite grann. Så att diskussionen kan fortsätta och något modifierade förslag kan tas fram av gruppen vid senare tillfälle. Problemformuleringen är inramad och det blir lättare att få acceptans för något mildare, modifierade förslag framöver.

Det om alltså ser ut som en motsättning inom partitoppen kan mycket väl vara en övervägd manöver. Jag menar, något har väl Moderaterna lärt sig av alla dyra mediekonsulter som anlitats på senare år? Tre saker kan slutligen noteras:
1) Sverigedemokraterna jublar eftersom de etablerade partierna, oavsett vad de säger, börjar närma sig deras problemformulering. Moderaterna är inte ensamma.

2) Intressant att Moderaterna vill skruva på asylrätten. Just nu pågår (eller är det slutfört) ett arbete med ett gemensamt asylsystem för hela EU. Detta skulle varit klart 2012 men senast jag kollade skulle parlamentet besluta om det i januari 2013. Har förgäves sökt en bekräftelse på om så har skett utan att lyckas. Men att Moderaterna eller Billström ska kunna förändra något i detta skede har jag svårt att tro. Principen i systemet ska hur som helst vara att alla behandlas lika oavsett i vilket EU-land asyl söks. 

3) Det är tydligt att partipolitiken blir alltmer kvantifierad. Det är antalet väljare som är det helt primära. Med denna logik blir alla åsikter som lockar väljare bra. Kommer att tänka på Nina Björk som i sin bok ”Lycklig i alla sina dagar” skrev om just detta. Hon menar att valrörelsen 2010 var ”ett långt farväl till den politiska människan” fullbordat av Mona Sahlins uttalanden om att S inte kan förvänta sig en majoritet av rösterna om de talar till en minoritet av folket. Det är ungefär samma logik som Billströms/Moderaternas när de säger att ”det finns utrymme för en diskussion om hur vi kan påverka volymerna av dem som kommer till Sverige”. Med Nina Björks ord:


”Finns det köpare för denna typ av produkt? Och om svaret är nej: byt produkt... Rätt och fel avgörs då inte av övertygelser, politiska visioner eller argument utan av enkel matematik”.
 

 


 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar