torsdag 31 januari 2013

Israel fjärmar sig från världssamfundet – men vill de löpa linan ut?Jag har i tidigare inlägg noterat hur Israel tycks ställa sig utanför internationella normer och konventioner och därmed markerar någon form av särställning bland världens stater.


Igår vägrade Israel att inställa sig inför FN:s människorättsråd i Genéve. Alla FN-medlemmar får finna sig i att då och då göra detta för att svara på kritik och synpunkter på sin förmåga att skydda mänskliga rättigheter. Utom Israel alltså. 


Därmed ställer sig det land som brukar beskrivas som Mellanösterns enda demokrati utanför det internationella samfundet på ett unikt sätt. Inte ens Nordkorea eller Syrien har undandragit sig den här granskningen från FN. 

Jag vet inte hur många resolutioner vi är uppe i nu som Israel ignorerat men de markerar med sin nya demonstration ett steg i riktning ytterligare längre bort från internationella gemenskapen och dess regler och normer. 

Frågan är om de är redo att löpa den linan ut? Varför inte utesluta Israel ur FN? Vill de inte finna sig i spelreglerna och struntar högaktningsfullt i alla resolutioner i flera decennier så borde rimligen slutsatsen vara att de inte har något intresse av att delta?

Det borde också rimligen leda till en omvärdering av andra bi- och unilaterala avtal som inkluderar Israel. Exempelvis borde EU avbryta sitt handelsavtal med Israel. Om inte det känns realistiskt så ändå införa importförbud för varor producerad på ockuperad mark. Eller åtminstone införa en rejäl märkning av dessa varor så att konsumenten kan göra sitt enkla val.

Över 16.000 nya bostäder har byggts eller av israeliska regeringen godkänts för bygge på ockuperad mark de senaste två åren och över en halv miljon bosättare befinner sig illegalt på denna mark, nu uppemot 42 % av Västbanken. Det minsta man kan begära då av det internationella samfundet är att säga nej till varor producerade på denna ockuperade mark. Enligt en färsk rapport från ett antal bistånds- och kyrkoorganisationer, ”Trading Away”, handlar EU 15 gånger så mycket med de illegala bosättarna på Västbanken än med palestinierna där. 


Jag tycker vi ska sluta med all handel med Israel och säga som representanter för EU:s kärnländer sa till David Cameron: - No cherrypicking!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar