söndag 4 november 2012

Röd-Grönt utrikespolitiskt samarbete uteslutet?SvD gör idag stora rubriker som utropar att S-ledaren Löfven avfärdar utrikespolitiskt samarbete med Mp och V. Skribenten Fredrik Mellgren hävdar t.o.m. att det skulle vara ”uteslutet att S någonsin skulle kunna samarbeta igen om utrikesfrågorna”.


Det låter onekligen allvarligt och definitivt och kastar förstås en skugga över eventuella framtida regeringsbildningar innehållande S-V-Mp. Men vad är det då Löfven säger i artikeln som föranleder denna profetiska analys? 


Jo, ”överenskommelsen som fanns var inte lyckad” menar han och tillägger att han aldrig skulle ”medverka till något liknande”.


För det första framgår inte av artikeln om han då avser hela det röd-gröna valmanifestet eller bara den utrikespolitiska delen eller kanske bara den punkt som tas upp i artikeln rörande att USA skulle avveckla sina kärnvapen och militärbaser utanför sina gränser.

För det andra så är det han säger (av det som framgår i artikeln åtminstone) – alldeles oavsett vilket som avses – ingenting som utesluter framtida samarbeten. Han uttrycker egentligen bara sin åsikt att valmanifestet (möjligen bara vissa delar alltså?) var dåligt genomarbetat och att S går till val nästa gång på sin egen utrikespolitik. Det tycker jag är bra och jag utgår ifrån att Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör detsamma. 

Detta är ju egentligen den normala ordningen i en demokrati och inte märkvärdigare än att Alliansen just nu i regeringsställning har fyra olika utrikespolitiska linjer vilket bland annat framgått i just Palestinafrågan (Löfven är ju i Hebron när han gör sitt uttalande). I just denna fråga är ju inte ens Folkpartiet internt eniga om en konsekvent politik. 


Så artikeln vinklas till att det är uteslutet med röd-grön utrikespolitik i framtiden. Det är naturligtvis inte sant och högst sannolikt knappast vad Löfven avsåg att signalera. Efter nästa val blir förstås den parlamentariska sammansättningen avgörande för vilka samarbeten som kan vara aktuella för en regeringsbildning. Förhandlingar lär följa och utrikespolitiken måste förstås inkluderas i sådana. Jag vägrar tro att Löfven skulle vara så korkad  att han definitivt och för all framtid stänger dörren till förhandlingsrummet för två av sina mest sannolika regeringspartners.


Det handlar mer troligt om en bedräglig rubriksättning och kanske lite önsketänkande av den liberala pressen. Aftonbladet och SvT hakar okritisk på...
 Andra bloggare om uttalandet:
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar