torsdag 29 november 2012

Nyckeln till Palestina



Idag röstar FN:s generalförsamling om att uppgradera Palestinas FN-status. Israel och USA lär gå emot men det är inte omöjligt att de vinner en majoritet för sin sak. Hur Sverige tänker rösta vet antagligen inte ens Carl Bildt förrän han kollat över axeln på EU-kamraterna.


Hur det än går är ett erkännande av Palestina och ett förverkligande av den tvåstatslösning som FN tog beslut (resolution 181) om redan 1948 den enda rimliga och rätta vägen för att skapa en framtid för palestinierna som levt som flyktingar sedan dess och dessutom en fredligare framtid för Israel.


Det senaste våldsutbrottet i Gaza sades ha utlösts av en raket mot en israelisk arméjeep. Andra menade att det var en israelisk dödsskjutning av en 13-årig palestinsk pojke ett par dagar innan dess. En del menade att det var mordet på andremannen för Hamas väpnade gren al-Jabari.


Enligt mitt sätt att se är det den etniska rensningen av staten Israel som den utförde vid dess utropande 1948 som är roten till alla våldsutbrott. Fördrivningen av 750.000 palestinier från det som då blev Israel men tidigare var mandatet Palestina var en folkrättslig tragedi som aldrig borde ha tolererats. Många har både fötts och dött i flyktingläger och många lever i exil i både närliggande och fjärran länder. 


Häromdagen träffade jag en man vars föräldrar fördrevs från sitt hus under Nakban 1948. De hade fortfarande nyckeln kvar till huset de då bodde i, berättade han. Det är en historia jag hört många gånger. De fördrivna tog med sina nycklar i hopp om att snart återvända till sin egendom. Nu är många av husen rivna eller exproprierade av israeliska medborgare. Låsen är bytta och någon realistisk chans att återvända finns inte.

Men en erkänd palestinsk stat skulle återupprätta åtminstone något av rättvisa och ge känslan av ett hem åter för de som väntat på att få sätta nyckeln i dörren till sina forna hus.  Det är symboliskt nog nyckeln till lösningen av konflikten Israel/Palestina. Omröstningen i FN idag kan vara ett viktigt steg på vägen. Den som varit så oändligt lång.


 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar