fredag 17 augusti 2012

Att definiera demokratier


Försvarsminister Karin Enström (m) menar att regeringen inte för listor över demokratier.
Det är, frånsett att det är lite dunkelt uttryckt, kanske inte så svårt att förstå. För hur definieras egentligen en demokrati?

I Ryssland står ett punkband i en inglasad bur i en rättssal anklagade för att ha begått ”brottet” att sjunga låtar kritiska mot Putin. Men Ryssland är ju ingen diktatur längre efter murens fall (?). I Israel fortgår dagligen en systematisk statligt styrd diskriminering av den arabiska delen av befolkningen. Ändå beskrivs landet ofta som mellanösterns enda demokrati. I USA har Real ID Act från 2005 och Secure Fence Act från 2006 gett landets departement för hemlandets säkerhet befogenhet att åsidosätta alla lagar, inklusive egendomsrätten, allt i säkerhetens namn. Men USA är ju en demokrati (?). Saudiarabien är förstås, med samma logik, gärna lite mer demokratiskt när regeringen vill göra affärer med dem. Annie Lööf hade väl lite problem med hur hon skulle definiera Kina, vill jag minnas (just nu är hon för upptagen för att komma ihåg själv kanske?).

Sådär skulle man kunna fortsätta. Så det är kanske förståeligt att regeringen inte vill lista demokratier respektive diktaturer. Detta hindrar dock inte regeringen från att, på sin hemsida, yttra exempelvis följande avseende sin biståndspolitik:

De tre områden regeringen särskilt valt att prioritera - demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen samt klimat och miljö - ska ses som preciseringar av vilken typ av utveckling regeringen vill se och vilka krav man ställer på utvecklingsprocessen. Prioriteringarna anger en särskild inriktning för det svenska biståndet som ska avspeglas i planeringen och genomförandet av insatser och program.”

När det gäller fattiga länder kan alltså kraven hårdna betydligt och demokrati sätts som nummer ett på kravlistan. Men då infinner sig frågan, hur ska denna definieras? Regeringen har ju uppenbarligen en svävande uppfattning om diktaturers beskaffenhet och därmed också hur en demokrati ska definieras. Eller gäller det bara när det rör handelspartners?


 
Andra bloggare om försvarsministerns demokratidefinition:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar