tisdag 24 juli 2012

OS i London – The Greenest Olympic Games in History?


Arrangörerna av de olympiska spelen som snart startar I London har utropat dem som de grönaste någonsin. En rad initiativ har också genomförts för att utnyttja miljövänliga material, använda förnybara bränslen och försöka styra transporter till kollektivtrafik bland annat.

Stadens gröna aktivister ställer sig avvaktande och hänvisar till att det inte går att säga säkert huruvida arrangörerna lyckats eller ej förrän i efterhand. Många är dock tveksamma till om ett gigantiskt arrangemang med gigantiska konstruktionsarbeten och massivt resande någonsin kan bli miljövänligt. 

Brittiska Green Party har emellertid kritiserat OS-arrangörerna för att ha misslyckats med att nå upp till sin egen paroll om ”the greenest Olympic Games in history”. Partiet har författat en kritisk rapport, ”Hurdles to Jump”, som tyvärr tycks omöjlig att finna i nätversion. 

De gröna ambitionerna har också kritiserats lokalt bland annat för att offentliga grönområden naggats i kanten för att ge plats åt betongbyggnader och parkeringsplatser. Just privatiseringen av offentliga platser är också något som den kanske argaste kritikern av London-OS, Iain Sinclair, tar upp. Människor som promenerat, cyklat och fiskat i ett område som alltid varit lite vid sidan av det hektiska centrala London har nu fått maka på sig till förmån för en futuristisk OS-stad och betongarkader.

En utvärdering av hur väl arrangörerna har lyckats göra spelen till de grönaste någonsin är naturligtvis inte möjlig att göra innan spelen startat. Snarare ett par år framåt i tiden. Men frågan är om ett sommar-OS någonsin kan bli särskilt grönt när nya städer tar marker och parker i anspråk för att konstruera nya arenor och OS-byar som ska svälja hundratusentals deltagare, funktionärer, åskådare och sponsorer. En del menar att man borde hålla spelen på samma plats varje gång för att kunna utnyttja de befintliga faciliteterna. Varför inte i Aten? Det är ju den historiskt naturliga platsen för olympiska spel och arrangerade ju OS 2004 och behöver blåsa liv i de anläggningar som då användes men som nu (sedan flera år tillbaka) står tomma och vittrar sönder och med en ekonomi i spillror som inte lämnar något som helst utrymme för underhåll.

Alternativet borde annars vara att tona ned själva arrangemangen som för varje gång haussat nästa arrangör till ännu vräkigare och mer påkostade arenor och OS-byar. Den ekonomiska krisen kanske kan vara startskottet till en åtstramning? Kanske kommer framtida arrangemang att ha svårare att locka värdar till sig när stats- och stadskassorna sinar?Andra bloggare om OS: 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar