söndag 3 juni 2012

Friheten – självförverkligande som självändamål


Jag har funderat mycket över Marx på sistone. I mina inlägg om nedväxt har jag talat om hans insikter om kapitalismens väsen. Men om man går vidare till att fundera över hans vision om framtiden så handlar det, enligt mitt sätt att läsa, i slutändan om människans frigörelse. I Grundrisse talar han om ”det fullständiga förverkligandet av människans kreativa potential”. Det som ska kunna infrias i ”frihetens sanna rike” som han uttrycker det i Kapitalet. 

Marx insåg kraften i kapitalismen. Den sprängde feodalsamhällets bojor som i hundratals år bundit människor vid en liten bit jord, tuktade av prästerskap, jordägare och envåldshärskare. Den skapade också en brant utvecklingskurva uppåt där kapitalackumulationen drev på tekniska innovationer och som har skapat det välstånd vi nu kan njuta av. Detta kan inte förnekas och Marx var kanske den förste att se och erkänna detta. Jag tror det var Hanna Arendt som ansåg att det första kapitlet i Kommunistiska manifestet är den största hyllning till kapitalismen som skrivits. Det är viktigt att komma ihåg. Emellertid såg han också att det fanns en gräns för utvecklingen och en punkt där kapitalismen skulle börja bli självdestruktiv och förr eller senare gå under.


Själv tänker jag att denna gräns kanske var nådd redan på 1970-talet. Kapitalismens kris då var möjligen det tecken som borde ha fått oss att börja förändra systemet i en riktning mot det hållbara samhället och utveckla de alternativa idéer om tankens frigörelse som sattes i rörelse under 1960-talet. Frihet var då ett begrepp på allas läppar. Men alla menade inte samma sak. Istället för självförverkligandet i ”frihetens sanna rike” fick vi nyliberalismen vars frihetsbegrepp stannade vid att göra människor till fullt lössläppta konsumenter.


Om Marx frihetsrike där vårt självförverkligande blir ett mål i sig är en utopi så är det åtminstone en vacker sådan, värd att eftersträva. Den kritiseras ofta som ouppnåelig, men blir sällan eller aldrig konfronterad med en alternativ utopisk vision. För hur skulle en sådan kunna se ut? Ett samhälle där vi bara spär på nuet med ännu mer arbete för att helt blint kunna producera och konsumera ännu mer och därmed gnaga oss ned till botten av jordens resurslager?


Är det inte just denna dröm om evig tillväxt som är ouppnåelig och dessutom totalt destruktiv för allt levande? Inte tankar om arbetstidsförkortning, medborgarlön, omfördelning av välstånd och skapande av hållbara strukturer för produktion och konsumtion.


Det är hög tid att lyfta fram Marx tänkvärda poänger istället för att avfärda dem som förbrukade av Stalin eller Mao. Dessa –ismer har inget eller mycket litet med Marx att göra, så som jag ser det. Men det tjänar ju förstås marknadsliberalernas intressen att låta en paranoid despot som Stalin framstå som den främste uttolkaren av hans texter. 

Människan som aktiv, tänkande varelse med kraft och förmåga att forma sin tillvaro, däremot, är en filosofisk grundtes hos Marx. Till skillnad från marknadsliberalismens pessimistiska syn på människan som passiv och självisk och endast inriktade på ekonomisk egenvinning. Det är som sådana vi kan använda förnuftet till att göra en grön tolkning av hans insikter och med hjälp av dessa besinna det vilddjur som går bärsärk i det paradis som den här planeten egentligen är.


Att skapa nya –ismer är inte intressant, kanske rentav kontraproduktivt. Det intressanta är att överleva och låta leva.


Det här är kanske inte tankegångar som man går till det lokala näringslivet och torgför, men enligt mitt sätt att se, som Miljöpartist den enda rimliga hållningen. Eller…?
Om frihet och självförverkligande:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar