onsdag 6 juni 2012

Fortsatt fritt fram för vinster i skolan


För en dryg vecka sedan hade Miljöpartiet sin kongress. Ett av de sämre besluten, enligt mitt sätt att se det, var att fortsatt tillåta vinster i skolan. Jag är förvisso inte alls ensam i partiet om den åsikten. Skattepengar som kommunen tar av sina invånare ska alltså kunna gå till aktieutdelning istället för till den skolverksamhet de är avsedda.

Nej, menar de som genomdrivit beslutet, huvudregeln ska vara att vinst återinvesteras i verksamheten. Det låter ju enkelt och bra. Frågan är bara hur detta ska garanteras? Om syftet är kommersiellt med skolverksamheten så är per automatik syftet också att ge vinst till ägarna. En tvångsregel om återinvestering skulle i praktiken innebära att de vinstdrivande skolorna försvinner med tiden. Då vore det ju enklare, mera direkt, och ärligare att helt förbjuda vinst så länge det är kommunala skattepengar som läggs på intäktssidan. Man kan dessutom problematisera detta med återinvestering då det riskerar att göra skolorna väldigt ojämlika vilket rubbar principen om likvärdig undervisning.

Hur som helst har några framträdande miljöpartister skrivit en debattartikel för att försvara och lansera kongressens beslut. Hur ska då denna princip om återinvestering genomdrivas och kontrolleras? Jo kongressbeslutet säger att det ska anges i bolagsordningen för huvudmannen att vinst inte är huvudsyfte för verksamheten. Men i den texten finns också ett litet tillägg som säger att överskott ”som huvudregel ska återinvesteras och att de vinstutdelningar som sker ska bli transparenta och lätta för tillsynsmyndigheter att granska”. 

Det sistnämnda antyder alltså att det inte är fråga om ett vinstförbud. Då skulle ju inte kravet på vinstredovisning behövas. Med andra ord finns inget som hindrar en skolägare att fortsätta göra vinstuttag. Att kräva öppen redovisning är något kommunen kan göra idag. Umeå kommun har redaninfört denna princip som regel för de hemtjänstföretag som verkar utanför kommunens regi. Den rödgröna majoriteten säger sig vilja ha möjligheten att anlita enbart företag som återinvesterar vinsten i verksamheten, vilket dock lagen sätter stopp för.

Vinstdrivande företag kommer inte sluta att eftersträva ett vinstuttag för sina ägare bara för att politiker tycker det vore rimligt eller anständigt. Det ligger liksom i det vinstdrivande företagets själva idé att det ska vara en lönsam investering för ägarna. Att kalla dem för ”oseriösa skojare” är att reducera hela frågan till individnivå. Det finns alltid skojare, även i kommunalt ägda verksamheter. Det finns det tyvärr ett flertal exempel på. Det är strukturen som är felaktig. Att konstruera kostsamma granskningsmetoder och kräva redovisningar som brukaren ska hålla sig uppdaterad med är en mycket omständlig väg att gå för att nå målet som ju måste vara att alla pengar som avsätts för skolverksamhet också går till sådan. 

En oerhört mycket rakare, ärligare och enklare samt mindre kostsam väg att gå är förstås att lagstifta. Då blir de skolor som drivs av andra huvudmän än kommunen endast stiftelser och ideella. Det vill säga de som vi i Miljöpartiet ville släppa fram genom friskolereformen för ett antal år sedan.

Svårare än så behöver det ju inte vara. Eller börjar vi bli för hänsynsfulla mot alliansen inför nästa val för att hålla alla dörrar öppna i regeringsfrågan? Är det någon mer än jag som oroas av den utvecklingen?
Tidigare inlägg i frågan på denna blogg:Fler gröna bloggare om vinst i skolan/välfärden:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar