tisdag 10 april 2012

Moderaterna och medierna i mysig maskopi?!

Nu har det kommit ett tillskott till debatten om hemliga bidrag till riksdagspartierna. Moderaternas före detta partisekreterare Sven-Otto Littorin avslöjar i en kommande bok att partiet tagit emot hundratusentals kronor i hemliga, icke spårbara bidrag.

Ursprunget till hela historien är tidningen Resumés artikel från juni 2007 som avslöjade Stiftelsen Fria Medias partibidrag till Moderaterna på (enligt artikeln) 81 miljoner kronor. Med krav på motprestation. Stiftelsen backas av flera tunga medieaktörer. Dess dåvarande överhuvud Jarl Mared bekräftade att bidrag getts och att motprestationer krävts. Dåvarande moderate partisekreteraren Per Schlingmann förnekade inte bidragen men däremot detta med motprestationer. Sven-Otto Littorin tillfrågades i Resumé-artikeln om sin vetskap om detta bidrag men han hänvisade då till just Schlingmann.

Nu ska han alltså ha tagit bladet från munnen enligt uppgift. Detta alltså i en bok av TV4-journalisten Anders Pihlblad vilket i sig är en intressant detalj i sammanhanget. Bonnier-koncernen och TV4 finns ju med största säkerhet med bland dessa moderata finansiärer. Jag har skrivit några inlägg tidigare om medias förflackning och tar upp detta i ett av dem.

Mer precist behandlas, i en artikel av Dan Josefsson och Johannes Wahlström, den händelse när Bonnierkoncernen ville ta över TV4 men stötte på problem i form av Radio- och tv-lagen. Ett telefonsamtal från Bonniers kommunikationschef Erik Månsson till kulturdepartementet ska, enligt nämnda artikel, ha kirrat biffen och nu är TV4 mycket riktigt en del av Bonnierhuset. Kultur- och medieministern Lena Adelsohn-Liljeroth gav klartecken till Månsson och underlät att lämna in en anmälan till Radio- och tv-verket.

Det skulle också ha handlat om att förlänga reklamtiden för TV4. En sådan proposition lades mycket riktigt fram för riksdagen kort därpå. Det är därför vi nu inte längre kan titta på långfilm på den här kanalen eftersom reklamavbrotten är så många att man tappar intresset för filmen.

Detta har Lena adelsohn-Liljeroth inget minne av idag förstås. I ett protokoll från riksdagens kammare 13 december 2011 säger hon så här, när hon blir påmind om den ovanstående Resumé-artikeln av socialdemokraten Sven-Erik Österberg (se hans interpellation här) :

”Transparens är väldigt viktigt. Det är därför Moderaterna och övriga partier i riksdagen diskuterar hur man ska redovisa partibidragen. Det borde vara en intressant och kanske känslig fråga för Sven-Erik Österberg med tanke på kopplingen till andra verksamheter. Det kan handla om lotterier som ger en hel del stöd till socialdemokratisk politik och kampanj. Det kan handla om kopplingen till LO. Vi är många som minns debatten från 70- och 80-talet med rätt långtgående förslag om hur Socialdemokraterna på beställning från LO skulle ta makten över svenskt näringsliv. Det var en socialisering utan motstycke. Det blev gudskelov inte så. Om vi ska tala om konspiration finns det mycket att diskutera. Jag kan ärligt talat inte påminna mig någon artikel i Resumé”.

Som antyds i citatet har frågan om partibidrag stötts och blötts ett antal vändor och både Socialdemokraterna och Moderaterna har haft mest intresse av att förhala frågan. Att LO varit ett stöd för S lär dock knappast ha varit en hemlighet och arbetarrörelsens intima koppling LO/SAP är ingen nyhet. Dess självklarhet kan naturligtvis ifrågasättas. Däremot är bidragen till Moderaterna mera nyckfullt fördelade får man förmoda. Här handlar det inte självklart om Näringslivet som sponsrar M på motsvarande sätt som LO stöttar S. Bidragens ursprungskällor förefaller kunna finfördelas betydligt mer än så och då handlar det i så fall om ganska snäva intressen som givaren sedan förväntar sig ge resultat i form av gynnsamma förslag till riksdagen. Det handlar då inte längre om att föra en politik som gynnar näringslivet respektive arbetarkollektivet eller liknande.

Adelsohn-Liljeroth fortsätter emellertid sitt svar på Österbergs upprepade fråga så här:

”Man får vara väldigt konspiratoriskt lagd, Sven-Erik Österberg, om man tycker sig kunna se att det finns möjlighet att köpa propositioner. Stiftelsen Fria Media är såvitt jag vet en intern moderat stiftelse. Jag har ingen kännedom om hur de arbetar. Hur deras kopplingar ser ut till Moderaterna får Sven-Erik Österberg diskutera med Sofia Arkelsten som är Moderaternas partisekreterare”.

I ett pressmeddelande från Moderaterna som kom för några veckor sedan sades att endast privatpersoner skänkt pengar och att inget bidrag överstigit 20.000 kronor.

Det bör då, för den som inte känner till det, kanske tilläggas att moderate justitieministern Beatrice Ask är KU-anmäld för att - på en direkt fråga i riksdagen om moderaterna tagit emot pengar från Carema – ha förnekat att partiet tagit emot pengar från juridiska personer längre fram i tiden än 1976. Anmälan har inte behandlats ännu (bordlagt ett par gånger).

Så vi får väl bolla över frågan igen då till Sofia Arkelsten, som Lena Adelsohn-Liljeroth gjorde i december. Frågetecknen hopar sig!


Andra blogginlägg om partibidragen:

http://huddingeperspektiv.blogspot.se/2012/04/korten-pa-bordet-arkelsten.html

http://rodaberget.wordpress.com/2012/04/09/moderaterna-tog-emot-sexsiffriga-belopp/

http://martinmobergsblogg.blogspot.se/2012/04/pengarna-var-kommer-de-ifran-reinfeldt.html

http://peterlandersson.blogspot.se/2012/04/hemliga-partibidrag-foder-spekulationer.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar