söndag 15 april 2012

Centerpartiets ”krafttag” för hållbar ekonomi – förslag till ny rapport!?

I Dagens Industri 10 april kunde man läsa om hur miljöministern Lena Ek och Roger Tiefensee (c) aviserar en plan att föreslå ”en ny rapport, med fokus på vinsterna av att ställa om ekonomin”, som de skriver. De hänvisar till den ekonomiska studie (Stern-rapporten) av Nicholas Stern som fokuserade på kostnaderna med att inte agera på klimatområdet och menar att en ny rapport istället skulle fokusera på vad som finns att vinna på att göra det.

I artikeln redovisar hon siffror och prognoser från OECD som visar att det år 2050 kommer att användas 80 % mer energi och att om ingen förändring sker framför allt i I-länderna kommer världens artrikedom, klimat och vattenresurser då vara allvarligt skadade, kanske irreparabla.

Så någonting måste göras nu får vi intrycket av att artikelförfattarna tänker. Förslag till en ny rapport är alltså detta revolutionära miljöinitiativ från miljöministern. Till vilken nytta frågar man sig då? Jo, de skriver slutligen:

”När andra länder ser att deras grannar skördar frukterna av en grön ekonomi skapas incitament att fatta nödvändiga beslut”.

Åtminstone två saker tycker jag är värda att notera i detta.

För det första undrar man vad Centerpartiet anser om att satsa på ett ekologiskt hållbart samhälle om det skulle visa sig att det inte är vinstgivande? Är det inte värt för statsmakterna att satsa på att skapa det ändå, för miljövinsternas skull?

Det andra är varför miljöministern talar om att det behövs en rapport som ska visa vinsterna med att satsa på miljödrivna innovationer samtidigt som Sverige står vid sidan av och tittar på när exempelvis Tyskland redan satsar hundratals miljarder euro på förnybar energiproduktion?

Läste en annan artikel i veckan som kan anknytas till det här. Den handlade om hur solkraft och vindkraft blivit billigare och bättre de senaste åren. Utvecklingen har tagit fart. Christian Azar, professor i Energi och miljö vid Chalmers skriver bland annat:

”Ett antal viktiga förklaringar ligger bakom de sjunkande kostnaderna. När man bygger upp marknader för solceller eller vind, så möjliggörs industriell aktivitet. Kapitalister tar över från forskning i labb på universitet världen över. När marknaden växer erbjuds stordriftsfördelar, produktionsprocesser förbättras, och så vidare. Dessutom tillkommer mer forskningspengar, vilket möjliggör tekniska förbättringar, till exempel när det gäller solcellernas effektivitet. Den positiva cykeln förstärks”.


Såtillvida ger han ju miljöministern rätt i det att det finns en hel del vinster att hämta i nya miljödrivna innovationer och marknader. Men – och här kommer ju regeringen i högsta grad in - han skriver också om vikten av subventioner och statligt stöd:

”Det finns de som kritiserar subventioner för teknikutveckling, till exempel de tyska stöden till solceller. Det är ett dyrt sätt att minska koldioxiden menar de, framför allt ekonomer som jämför kostnaden för olika åtgärder. Men räknar man på detta sätt missar man hela poängen. De handlar primärt inte om att minska utsläppen nu – utan snarare om att betala nu för att förbättra och få ned kostnaden för de avancerade tekniker som ska göra det möjligt att lösa klimatfrågan på sikt”.

Det finns redan så oerhört många rapporter med kloka ord och siffror och beräkningar som borde räcka för att väcka till aktion. Det sista som behövs är ännu en rapport att lägga till handlingarna.

Så jag ber en stilla bön till miljöminister Lena Ek att istället sätta igång med riktiga konkreta åtgärder som kan stimulera den teknikutveckling hon ser fram emot.Andra blogginlägg om ny miljödriven teknik och statliga satsningar på sådan:

http://www.havsvind.se/2012/04/nytt-om-havsbaserad-vindkraft-vecka-15/

http://rikardlinde.se/post/21035863679/solenergin-kommer-dominera-inom-10-ar

http://mikaelclemensblogg.blogspot.se/2012/04/solen-skiner.html

http://olajohansson.blogspot.se/2012/04/vindplaner-for-papperskorgen.html

http://erikpelling.blogspot.se/2012/02/var-tydlig-karnkraften-ska-avvecklas.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar