söndag 18 mars 2012

Romskt kulturår 2012 – regeringens fromma förhoppning

Regeringen utropade i början av året ett Romskt kulturår. Det antas vara 500 år sedan de första romerna kom till Sverige och eftersom romerna är ett av våra nationella minoritetsfolk tycker regeringen detta minne kan vara värt att fira. Säger de i alla fall.

Hittills har det blivit en konferens som Kulturrådet anordnade den 12 mars. 250 personer samlades i riksdagen för att fira. Vackert så, men i övrigt finns inga aktiviteter utförda eller planerade. Det kan tyckas märkligt. Men när man tittar närmare på det är det egentligen inte så konstigt. Regeringen har nämligen bara hittat på detta med ett romskt kulturår och hoppas nu att alla kulturinstitutioner ska nappa på idén och genomföra året åt regeringen.

I en artikel som infördes i ett antal tidningar och som finns publicerad på regeringens hemsida står nämligen att läsa:

”Vår förhoppning är att 2012 ska bli startskottet för pjäser, utställningar, konserter, skolaktiviteter och andra kulturarrangemang som uppmärksammar romers kultur och språk samt vår sammanflätade historia, både det ljusa och det mörka. Staten kan självfallet inte styra vad kommunala och fristående teatrar, skolor och andra gör, men vi hoppas att många kulturinstitutioner kommer visa sig medvetna om historien och vikten av att lyfta fram romer. Ett synliggörande av romsk kultur är också en del i att öka kunskapen om en av våra fem nationella minoriteter.”

Det där med att staten självfallet inte kan styra är lite anmärkningsvärt. Varför inte, måste man fråga sig? Ekonomiska styrmedel exempelvis brukar väl fungera alldeles utmärkt, eller?

När det gäller Strindbergsåret 2012 har i regeringens regleringsbrev till Kulturrådet formulerats ett uppdrag som preciserar en hel del som ska göras:

De ska ansvara för en samordningsgrupp, koordinera aktiviteter, informera om och marknadsföra Strindbergsåret både nationellt och internationellt samt följa upp och redovisa resultaten. Extra pengar är förstås också anslagna till detta, även om det inte rör sig om imponerande summor.

När det gäller det romska kulturåret däremot har Kulturrådet, som gavs i uppdrag att ordna den nämnda konferensen, i övrigt i sitt regleringsbrev inga uppdrag knutna till detta.

Det handlar alltså inte heller här om att detaljstyra den kulturella verksamheten kring Strindberg. Men det är en helt annan styrning som ska säkerställa att någonting händer när det gäller Strindberg än när det handlar om romer.

Man kan fråga sig om det också ingår i regeringens stolta roma-strategi som integrationsministern Erik Ullenhag ansvarar för?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar