söndag 29 januari 2012

Förbjud män att gå på krogen – Ullenhags nästa steg?

Erik Ullenhag vill inte att unga män ska gå på krogen eftersom de ställer till med bråk. Det är rätt anmärkningsvärt med tanke på att han är ansvarig för regeringens hållning i diskrimineringsfrågor. Som sådan har han att bevaka att den färska diskrimineringslagen följs. Bl.a. de nya diskrimineringsgrunderna varav ålder är en.Uttalandet fälls med anledning av att regeringen i vår ska lägga fram förslag om att bredda skyddet mot åldersdiskriminering vilket gör det ännu märkligare.

Man kan för det första ifrågasätta riktigheten i påståendet. Är det inte utanför krogen problemet med stök är störst? Bl.a. i krogköer där ordväxling uppstår mellan köande och vakter eller mellan köande, företrädesvis män, i frustrationen över sin lätt förnedrande belägenhet eller på väg till och från där vakterna inte finns.

Alldeles oavsett vad som är fakta om unga personers våldsamhet måste frågan ställas hur ministern med ansvar för diskrimineringsfrågor så lättvindigt kan tillåta avsteg från lagen om diskriminering? I synnerhet när han kallar sig liberal. Det hörs redan en del grymtande från unga liberaler som ifrågasätter hans resonemang.

Om unga, myndiga män inte anses mogna att ta del av vuxenlivet kanske vi istället behöver ifrågasätta om 18 år är en adekvat gräns för myndighetsåldern?

Fakta som är mer väl underbyggda är att det är främst män som står för våldsamheter på krogen, liksom i samhället i övrigt. Så vad blir nästa steg? Förbjuda män på krogen? Alkohol är dessutom den gemensamma faktorn som i all brottsstatistik och brottsforskning bär största skuldbördan vid våldsbrott. Dags att förbjuda krogar eller införa motboken igen? Nej, en allvarlig diskussion om våld i samhället kräver en större helhetssyn som kan leda fram till ett mindre behov av förbud och restriktioner.

Att bryta utanförskap brukar vara en populär slogan i regeringskretsar. Ullenhag verkar utgöra ett undantag. Istället för att verka för ett inkluderande av alla grupper; unga, gamla, män, kvinnor, utlandsfödda, svenskfödda, funktionsnedsatta, homo- och heterosexuella etc. så talar han här för ett fortsatt exkluderande av en av dessa grupper. Vi får hoppas det inte är inledningen av en linje som han tänker följa konsekvent. I så fall bör han avsäga sig sitt uppdrag eller tala klarspråk och förorda en lagändring.

Jag har förståelse för resonemanget och förmår också se det ur krogägarnas synvinkel. Men är det inte integrationsminister Ullenhags uppgift att föreslå konstruktiva åtgärder för att motverka arga unga mäns orsaker att vara just arga unga män?

Det är ganska typiskt dock för folkpartister i allmänhet och Erik Ullenhag inte minst att när diskrimineringslagen ska tillämpas så börjar de vrida sig nervöst och utropa att ”det var inte dem vi menade” när vi drev igenom lagen. För det var ju faktiskt den nuvarande regeringen som gjorde just detta med sin proposition (2007/08:95). De har varit väldigt klena med att försvara den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar